Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie:

Serwis www.kursarz.pl - portal internetowy czyli zbiór tekstów, grafik lub innych treści wprowadzonych do serwisu przez autorów lub użytkowników dostępnych pod adresem www.kursarz.pl

Użytkownik - osoba zarejestrowana lub nie zarejestrowana w www.kursarz.pl korzystająca z treści i aplikacji dostarczanych przez www.kursarz.pl.

Aplikacja - oprogramowanie tworzone i rozwijane przez serwis www.kursarz.pl

Rejestracja

 1. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Jeden użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego konta w serwisie www.kursarz.pl.
 3. Rejestracja w serwisie www.kursarz.pl oznacza, że zainteresowany zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. Serwis www.kursarz.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika naruszającego zasady korzystania z serwisu. W takim wypadku konto może zostać usunięte bez uprzedzenia.

Treści prezentowane w serwisie

 1. Serwis www.kursarz.pl nie odpowiada za treści prezentowane przez użytkowników. Wszelkie treści użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność.
 2. Zabronione jest jest umieszczanie w serwisie www.kursarz.pl dokumentów (relacji, opinii, zdjęć, filmów i innych multimediów) o treści obraźliwej, wulgarnej, seksualnej, głoszącej poparcie dla przemocy i dyskryminacji, lub innej, naruszającej prawo.
 3. Zabronione jest umieszczanie komercyjnych wpisów (ogłoszeń, reklam) , spamu i innych treści nie mających związku z działalnością serwisu.
 4. Serwis www.kursarz.pl dołoży wszelkich starań aby dostarczane informacje były prezentowane rzetelnie ale nie gwarantuje że prezentowane dane będą przetworzone, obliczone oraz wyświetlone prawidłowo.

Korzystanie z aplikacji i serwisu www

 1. Instalując i korzystając z aplikacji użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Serwis www.kursarz.pl dołoży wszelkich starań aby dostarczane aplikacje działały prawidłowo jednak nie daje gwarancji na to, ze prezentowane dane będą przetworzone, obliczone oraz wyświetlone prawidłowo.
 3. Dostarczone przez aplikacje i serwis www informacje służą tylko celom informacyjnym oraz poglądowym i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek obliczeń i analiz.
 4. Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe poprzez korzystanie z aplikacji i serwisu. Użytkownik instaluje i korzysta z aplikacji na własną odpowiedzialność.

Postanowienia końcowe

 1. Serwis www.kursarz.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej serwisu.
 2. Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z serwisu, zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn od niego niezależnych.

 

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane, tylko jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie, np. jako część wymaganych informacji przy wypełnianiu formularzy niezbędnych do otrzymania oferty świadczenia naszych usług oraz po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Otrzymane informacje są przetwarzane, między innymi, w celach wskazanych poniżej:

 • aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie,
 • aby poinformować Państwa o nowych ofertach,
 • do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji danymi klientów,
 • do celów marketingowych i prowadzenia badań rynku,
 • do administrowania serwisu i podniesienia jakości naszych usług.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie:

 • Imię i nazwisko,
 • Nazwa firmy
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu

Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 4. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.

 

Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

Administrator przetwarza informacje dotyczące użytkowników serwisu www.kursarz.pl, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych , a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

Administratorem danych osobowych użytkowników, o których mowa w punkcie 1 jest Administrator. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi zgoda użytkownika udzielana w toku składania zapytania lub rejestracji za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.kursarz.pl. Użytkownik w dowolnym momencie może odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych osobowych lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim oraz w punktach drugim i trzecim informacje dotyczące użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody użytkownika.

Każdy Użytkownik ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą być realizowana przez użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach użytkownik traci możliwość korzystania z nich. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

Jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawniony jest do wniesienia, w każdym czasie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

Zobowiązujemy się, że bez dodatkowej zgody, nie będziemy udostępniać Państwa danych osobowych firmom, ani osobom trzecim. Nasi pracownicy i partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Państwa danych osobowych poprzez właściwe postanowienia umowne.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników przekazywane są im niezwłocznie po zebraniu ich danych osobowych. 

 

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie:

Serwis www.kursarz.pl - portal internetowy czyli zbiór tekstów, grafik lub innych treści wprowadzonych do serwisu przez autorów lub użytkowników dostępnych pod adresem www.kursarz.pl

Przedstawiciel - użytkownik serwisu - osoba fizyczna, będąca właścicielem kantoru lub posiadająca uprawnienia do jego reprezentacji zarejestrowna w serwisie www.kursarz.pl.

Aplikacja - oprogramowanie tworzone i rozwijane przez serwis www.kursarz.pl

Kantor - firma prowadzona przez osobę fizyczną jak i prawna zajmująca się wymianą walut.

Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają postanowień Regulaminu korzystania z serwisu i aplikacji.

Dodawanie kantoru

 1. Użytkownik może dodać kantor do bazy serwisu www.kursarz.pl jeśli może występować jako Przedstawiciel kantoru.
 2. Jeden Przedstawiciel może dodać do bazy serwisu jeden kantor wraz z placówkami.
 3. Dodając kantor do bazy Przedstawiciel wyraża zgodę na prezentowanie wprowadzonych treści na stronei Serwisu oraz w Aplikacji.
 4. Przedstawiciel powienien dołożyć wszelkich starań aby wprowadzone dane były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

Dodawanie kursów walut

 1. Serwis www.kursarz.pl pozwala na zapis oraz importowanie kursów walut Kantoru.
 2. Serwis www.kursarz.pl nie kontroluje poprawności wprowadzonych lub importowanych danych pod względem merytorycznym a jedynie pod względem zgodności danych z bazą serwisu.
 3. Przedstawiciel powienien dołożyć wszelkich starań aby wprowadzone dane były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
 4. Dodając kursy walut do bazy Przedstawiciel wyraża zgodę na prezentowanie wprowadzonych treści na stronei Serwisu oraz w Aplikacji.
 5. Wszystkie wprowadzone dane służa tylko celom informacyjnym i nie mogą służyć jako podstawa do obliczeń i analiz.

Postanowienia końcowe

 1. Serwis www.kursarz.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej serwisu.
 2. Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z serwisu, zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn od niego niezależnych.
 3. Serwis www.kursarz.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika naruszającego zasady korzystania z serwisu. W takim wypadku konto może zostać usunięte bez uprzedzenia.

 

 

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 niniejszym informujemy Państwa, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Ten adres jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach związanych z danymi osobowymi mogą Państwo skontaktować się z  Administratorem za  pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisząc na adres siedziby.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartych umów i zleceń, odpowiedzi na pytania i zgłoszenia, wystawiania faktur na  podstawie art. 6 ust. 1 pkt b oraz art. 6 ust. 1 pkt c;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość ich wykonania;

Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię, nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów, adres, dane firmy.

Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiadają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Administratora (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pocztą tradycyjną na adres: Ten adres jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe będą udostępniane innym firmom tylko w ramach realizacji celów. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą firmy powiązane z Administratorem danych i przetwarzające dane w jego imieniu, w tym firmy obsługujące systemy informatyczne, biura księgowe, kancelarie prawne.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób wykonywanych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.

Posiadają Państwo prawo  wniesienia skargi  do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Tobie wygody podczas przeglądania stron serwisu. Żadne pliki cookie wykorzystywane w serwisie internetowym nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Zalety plików cookie

Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jakie pliki cookies wykorzystuje witryna?

Serwisu wykorzystuje pliki cookies, które można podzielić w następujący sposób:

niezbędne - czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika

funkcjonalne - pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu

zabezpieczające – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa

wydajnościowe - pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu