Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie:

Serwis www.kursarz.pl - portal internetowy czyli zbiór tekstów, grafik lub innych treści wprowadzonych do serwisu przez autorów lub użytkowników dostępnych pod adresem www.kursarz.pl

Użytkownik - osoba zarejestrowana lub nie zarejestrowana w www.kursarz.pl korzystająca z treści i aplikacji dostarczanych przez www.kursarz.pl.

Aplikacja - oprogramowanie tworzone i rozwijane przez serwis www.kursarz.pl

Rejestracja

 1. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Jeden użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego konta w serwisie www.kursarz.pl.
 3. Rejestracja w serwisie www.kursarz.pl oznacza, że zainteresowany zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. Serwis www.kursarz.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika naruszającego zasady korzystania z serwisu. W takim wypadku konto może zostać usunięte bez uprzedzenia.

Treści prezentowane w serwisie

 1. Serwis www.kursarz.pl nie odpowiada za treści prezentowane przez użytkowników. Wszelkie treści użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność.
 2. Zabronione jest jest umieszczanie w serwisie www.kursarz.pl dokumentów (relacji, opinii, zdjęć, filmów i innych multimediów) o treści obraźliwej, wulgarnej, seksualnej, głoszącej poparcie dla przemocy i dyskryminacji, lub innej, naruszającej prawo.
 3. Zabronione jest umieszczanie komercyjnych wpisów (ogłoszeń, reklam) , spamu i innych treści nie mających związku z działalnością serwisu.
 4. Serwis www.kursarz.pl dołoży wszelkich starań aby dostarczane informacje były prezentowane rzetelnie ale nie gwarantuje że prezentowane dane będą przetworzone, obliczone oraz wyświetlone prawidłowo.

Korzystanie z aplikacji i serwisu www

 1. Instalując i korzystając z aplikacji użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Serwis www.kursarz.pl dołoży wszelkich starań aby dostarczane aplikacje działały prawidłowo jednak nie daje gwarancji na to, ze prezentowane dane będą przetworzone, obliczone oraz wyświetlone prawidłowo.
 3. Dostarczone przez aplikacje i serwis www informacje służą tylko celom informacyjnym oraz poglądowym i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek obliczeń i analiz.
 4. Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe poprzez korzystanie z aplikacji i serwisu. Użytkownik instaluje i korzysta z aplikacji na własną odpowiedzialność.

Postanowienia końcowe

 1. Serwis www.kursarz.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej serwisu.
 2. Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z serwisu, zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn od niego niezależnych.

 

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane, tylko jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie, np. jako część wymaganych informacji przy wypełnianiu formularzy niezbędnych do otrzymania oferty świadczenia naszych usług oraz po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Otrzymane informacje są przetwarzane, między innymi, w celach wskazanych poniżej:

 • aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie,
 • aby poinformować Państwa o nowych ofertach,
 • do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji danymi klientów,
 • do celów marketingowych i prowadzenia badań rynku,
 • do administrowania serwisu i podniesienia jakości naszych usług.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie:

 • Imię i nazwisko,
 • Nazwa firmy
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu

Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 4. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.

 

Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

Administrator przetwarza informacje dotyczące użytkowników serwisu www.kursarz.pl, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych , a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

Administratorem danych osobowych użytkowników, o których mowa w punkcie 1 jest Administrator. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi zgoda użytkownika udzielana w toku składania zapytania lub rejestracji za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.kursarz.pl. Użytkownik w dowolnym momencie może odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych osobowych lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim oraz w punktach drugim i trzecim informacje dotyczące użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody użytkownika.

Każdy Użytkownik ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą być realizowana przez użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach użytkownik traci możliwość korzystania z nich. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

Jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawniony jest do wniesienia, w każdym czasie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

Zobowiązujemy się, że bez dodatkowej zgody, nie będziemy udostępniać Państwa danych osobowych firmom, ani osobom trzecim. Nasi pracownicy i partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Państwa danych osobowych poprzez właściwe postanowienia umowne.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników przekazywane są im niezwłocznie po zebraniu ich danych osobowych.