W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 niniejszym informujemy Państwa, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Ten adres jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach związanych z danymi osobowymi mogą Państwo skontaktować się z  Administratorem za  pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisząc na adres siedziby.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartych umów i zleceń, odpowiedzi na pytania i zgłoszenia, wystawiania faktur na  podstawie art. 6 ust. 1 pkt b oraz art. 6 ust. 1 pkt c;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość ich wykonania;

Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię, nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów, adres, dane firmy.

Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiadają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Administratora (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pocztą tradycyjną na adres: Ten adres jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe będą udostępniane innym firmom tylko w ramach realizacji celów. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą firmy powiązane z Administratorem danych i przetwarzające dane w jego imieniu, w tym firmy obsługujące systemy informatyczne, biura księgowe, kancelarie prawne.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób wykonywanych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.

Posiadają Państwo prawo  wniesienia skargi  do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do realizacji celów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (np. Google, Microsoft) które przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO