Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie:

Serwis www.kursarz.pl - portal internetowy czyli zbiór tekstów, grafik lub innych treści wprowadzonych do serwisu przez autorów lub użytkowników dostępnych pod adresem www.kursarz.pl

Przedstawiciel - użytkownik serwisu - osoba fizyczna, będąca właścicielem kantoru lub posiadająca uprawnienia do jego reprezentacji zarejestrowna w serwisie www.kursarz.pl.

Aplikacja - oprogramowanie tworzone i rozwijane przez serwis www.kursarz.pl

Kantor - firma prowadzona przez osobę fizyczną jak i prawna zajmująca się wymianą walut.

Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają postanowień Regulaminu korzystania z serwisu i aplikacji.

Dodawanie kantoru

 1. Użytkownik może dodać kantor do bazy serwisu www.kursarz.pl jeśli może występować jako Przedstawiciel kantoru.
 2. Jeden Przedstawiciel może dodać do bazy serwisu jeden kantor wraz z placówkami.
 3. Dodając kantor do bazy Przedstawiciel wyraża zgodę na prezentowanie wprowadzonych treści na stronei Serwisu oraz w Aplikacji.
 4. Przedstawiciel powienien dołożyć wszelkich starań aby wprowadzone dane były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

Dodawanie kursów walut

 1. Serwis www.kursarz.pl pozwala na zapis oraz importowanie kursów walut Kantoru.
 2. Serwis www.kursarz.pl nie kontroluje poprawności wprowadzonych lub importowanych danych pod względem merytorycznym a jedynie pod względem zgodności danych z bazą serwisu.
 3. Przedstawiciel powienien dołożyć wszelkich starań aby wprowadzone dane były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
 4. Dodając kursy walut do bazy Przedstawiciel wyraża zgodę na prezentowanie wprowadzonych treści na stronei Serwisu oraz w Aplikacji.
 5. Wszystkie wprowadzone dane służa tylko celom informacyjnym i nie mogą służyć jako podstawa do obliczeń i analiz.

Postanowienia końcowe

 1. Serwis www.kursarz.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej serwisu.
 2. Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z serwisu, zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn od niego niezależnych.
 3. Serwis www.kursarz.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika naruszającego zasady korzystania z serwisu. W takim wypadku konto może zostać usunięte bez uprzedzenia.